Vệ sinh văn phòng


Dung dịch tẩy rửa, nước lau sàn, nước tẩy đa năng, xịt phòng, sáp thơm

Cung cấp các sản phẩm nước tẩy, nước lau sàn Gift và Sunlight. Nước hoa xịt phòng, sáp thơm Ami và Glade