Bảo mật thông tin khách hàng

Ngày đăng: 23/11/2021

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website https://vanphongphamanfat.com.

Chính sách bảo mật mô tả cách Văn phòng phẩm Anfát tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Văn phòng phẩm Anfát (khách hàng). Việc khách hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Văn phòng phẩm Anfát được hiểu là khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ chính sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của chính sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung chính sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung chính sách được thông báo trên Văn phòng phẩm Anfát

2. Quy định cụ thể

2.1. Phạm vi thu thập thông tin

 • Khi khách hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản tại Văn phòng phẩm Anfát, tùy từng thời điểm, khách hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản.
 • Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin khách hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Văn phòng phẩm Anfát không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin khách hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.
 • Khách hàng đồng ý cho Văn phòng phẩm Anfát ghi âm và lưu giữ lại nội dung (i) các cuộc gọi của khách hàng đến số tổng đài chăm sóc khách hàng của Văn phòng phẩm Anfát; và (ii) các cuộc gọi từ bộ phận chăm sóc khách hàng của Văn phòng phẩm Anfát cho khách hàng (sau đây được gọi chung là Bản Ghi Âm).

2.2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Văn phòng phẩm Anfát có quyền sử dụng các thông tin khách hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin khách hàng để:

 • Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho khách hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của khách hàng khi truy cập vào Văn phòng phẩm Anfát;
 • Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của khách hàng trên Văn phòng phẩm Anfát;
 • Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Cung cấp các dịch vụ đến Người Tiêu Dùng;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Tiêu Dùng và ANFÁT.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người Tiêu Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Tiêu Dùng.
 • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người Tiêu Dùng;
 • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Người Tiêu Dùng tại ANFÁT.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2.3. Cam kết lưu giữ và bảo mật thông tin khách hàng

 • Mọi thông tin khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa khách hàng và Văn phòng phẩm Anfát đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Văn phòng phẩm Anfát.
 • Văn phòng phẩm Anfát có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin khách hàng. Văn phòng phẩm Anfát cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho thông tin khách hàng khi khách hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của Văn phòng phẩm Anfát. Khi thu thập dữ liệu, Văn phòng phẩm Anfát thực hiện lưu giữ và bảo mật thông tin khách hàng tại hệ thống máy chủ và các thông tin khách hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.
 • khách hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Văn phòng phẩm Anfát, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Văn phòng phẩm Anfát, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp Văn phòng phẩm Anfát phát hiện khách hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Văn phòng phẩm Anfát có quyền chuyển thông tin Cá Nhân của khách hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

2.4. Thời gian lưu trữ thông tin:

 • Đối với các tài khoản hiện hành Văn phòng phẩm Anfát sẽ lưu trữ và sử dụng thông tin khách hàng không giới hạn cho đến khi khách hàng đóng tài khoản.
 • Đối với các tài khoản đã đóng Văn phòng phẩm Anfát vẫn lưu trữ thông tin Cá Nhân và truy cập của khách hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các thông tin Cá Nhân này sẽ được Văn phòng phẩm Anfát lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày khách hàng đóng tài khoản trên Văn phòng phẩm Anfát. Sau khi thời hạn này kết thúc, Văn phòng phẩm Anfát sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn thông tin Cá Nhân của khách hàng.

2.5. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Người Tiêu Dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

      • Ban quản trị.
      • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website: vanphongphamanfat.com
       • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động.
      • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán.
      • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Tiêu Dùng.
      • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.6. Liên kết với các website khác

 • khách hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên Văn phòng phẩm Anfát trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của Văn phòng phẩm Anfát tại www.Văn phòng phẩm ba nhất.com
 • khách hàng phải tự chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi khách hàng truy cập vào Văn phòng phẩm Anfát từ các website khác không phải là website chính thức của Văn phòng phẩm Anfát

2.7. Chia sẻ thông tin khách hàng

 • Văn phòng phẩm Anfát không cung cấp thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Văn phòng phẩm Anfát cung cấp dịch vụ/tiện ích cho khách hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin cần thiết cho đơn vị triển khai hoặc demo phần mềm…).
 • Ngoài các trường hợp nêu trên, Văn phòng phẩm Anfát sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng khi phải tiết lộ thông tin khách hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Văn phòng phẩm Anfát cam kết sẽ chỉ tiết lộ thông tin khách hàng khi được sự đồng ý của khách hàng.
 • Văn phòng phẩm Anfát có thể chia sẻ thông tin khách hàng cho các mục đích sau:
  • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Văn phòng phẩm Anfát có thể dùng thông tin khách hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của khách hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Văn phòng phẩm Anfát  tiến hành khảo sát cần sự tham gia của khách hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà khách hàng cung cấp cho GOFIT sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Trao đổi thông tin khách hàng với các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với Văn phòng phẩm AnfátVăn phòng phẩm Anfát  có thể chia sẻ thông tin khách hàng cho các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Văn phòng phẩm Anfát. Việc chia sẻ này giúp Văn phòng phẩm Anfát có thể cung cấp cho khách hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà khách hàng có thể quan tâm. Trong trường các công ty liên kết của Văn phòng phẩm Anfát được cấp quyền truy cập thông tin khách hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong chính sách này.
  • Trao đổi thông tin khách hàng các bên thứ 3 là đối tác của Văn phòng phẩm Anfát Văn phòng phẩm Anfát  có thể chuyển thông tin khách hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Văn phòng phẩm Anfát cũng có thể trao đổi thông tin khách hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
  • Trao đổi thông tin khách hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của khách hàng được Văn phòng phẩm Anfát  sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị khách hàng, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics…) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, khách hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.

2.8. Quyền lợi khách hàng

Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu Văn phòng phẩm Anfát sửa lại những sai sót trong dữ liệu của khách hàng mà không mất phí. Bất cứ lúc nào khách hàng cũng có quyền yêu cầu Văn phòng phẩm Anfát ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng cho mục đích tiếp thị.

2.9. Sử dụng Cookie

Văn phòng phẩm Anfát cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của khách hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của Văn phòng phẩm Anfát … nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp Văn phòng phẩm Anfát hiểu rõ nhu cầu, sở thích của khách hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

3. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

(bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ANFÁT.

Địa chỉ: Số 248 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Hotline: 0389133966, 0368155966

Email: kinhdoanhVPP@anfat.com.vn

Website: vanphongphamanfat.com

4. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Người Tiêu Dùng có quyền yêu cầu kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.

Người Tiêu Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị.

Khi tiếp nhận những phản hồi này, ANFÁT sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Tiêu Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng:
       f1) Qua email: CSKH@anfat.com.vn
       f2) Qua điện thoại: 0389133966, 0368155966

Lưu ý:
=> Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.
=> Chính sách này phải được hiển thị rõ ràng cho người tiêu dùng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin. 

 

Bài viết khác