Dụng cụ vệ sinh


Chổi quét nhà, chổi lau sàn, chổi cau, chổi chà, chổi quét sân, chổi quét sàn

Văn phòng phẩm ANFÁT chuyên cung cấp các dụng cụ vệ sinh văn phòng công ty như chổi quét, chổi lau, bao tay cao su,…